Βεράντες-Περιφράξεις

Βεράντες-Περιφράξεις

Το σίδηρο στις εξωτερικές κατασκευές εκτός από την ομορφιά του και την ευελιξία του σαν υλικό για -κατασκευές και σχέδια παντός είδους- προσφέρει και τα πιο σημαντικά στον άνθρωπο: την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και συνάμα την στερεότητα.
Για να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την ανθεκτικότητα του, ακολουθούμε μια διαδικασία προστασίας του σιδήρου πρώτα σαν υλικό και μετά σαν ολοκληρωμένη κατασκευή.
Αρχικά προστατεύουμε το υλικό από την υγρασία, τη βροχή και τον ήλιο, αποθηκεύοντας το μέσα στους τεράστιους μας χώρους. Δουλεύουμε το σίδηρο πάντοτε σε κλειστό χώρο ούτως σώστε να μην υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί το υλικό από τις καιρικές συνθήκες. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή, ασταρώνεται σε εξειδικευμένο φούρνο βαφής. Χρησιμοποιούμε πάντοτε ειδικά αστάρια για προστασία του υλικού από τη σκουριά. Για το τελικό μπογιάτισμα των εξωτερικών κατασκευασμάτων μπορούμε να σας συμβουλέψουμε και να σας προτείνουμε ιταλικές, αντισκουριακές μπογιάδες, για το καλύτερο διαχρονικό αποτέλεσμα.