ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ

Οι καγκελόπορτες, στοιχείο επιβλητικό για κάθε σπίτι, παρέχουν όχι μόνο ασφάλεια αλλά και ομορφιά.
Αναλόγως του χώρου και του μεγέθους μπορούν να γίνουν ανοιγόμενες, συρόμενες, τετράφυλλες και διπλές συρόμενες. Ανεξαρτήτως του ύψους, οι καγκελόπορτες εφαρμόζονται στο δικό σας χώρο από τα συνεργεία μας χωρίς κανένα πρόβλημα όσο αφορά θέματα στήριξης.
Με την τοποθέτηση των καγκελόπορτων ολοκληρώνεται η διακοσμητική πρώτη παρουσίαση της κατοικίας.