ΕΚΘΕΣΗ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ: 

Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου 9,
Αθηένου,
7600 Λάρνακα

Τηλ. 24-811425

Φαξ. 24-522421

Email: [email protected]

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.